Nr

Tytuł projektu

Autorzy

Szacunkowy koszt

Kategoria

Opis

1

Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach

1. Tomasz Osman
2. Andrzej Kosiński

85 000,00 zł

miejski

Zadanie polega na montażu oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej, przy stadionie piłkarskim "Chemika Police", aby zwiększyć dostępność kortów w godzinach wieczornych zwiększając automatycznie ilość osób mogących z nich korzystać.

2

Rower miejski

Piotr Konefał

300 000,00 zł

miejski

6 stacji roweru miejskiego na terenie miasta Police.

3

Dobudowa Sali do budynku Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" w Policach ul. Piaskowa 49

Wiesław Iwańczuk

428 600,00 zł

miejski

Dobudowa Sali do budynku świetlicy mieszczącej się przy ul. Piaskowej 49 z przeznaczeniem na działalność Klubu Młodzieżowego i Klubu Seniora na osiedlu "Dąbrówka" w Policach. Powierzchnia dobudowy w granicach 80 m2, osobne wejście do Sali, połączenie drzwiami ze świetlicą dla dzieci, ogrzewanie wspólne z istniejącej instalacji, dach spadowy, sieć internetowa i telewizja.

4

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie - Etap II

1. Marcin Maćkowiak
2. Justyna Maćkowiak

49 766,90 zł

sołecki

Mieszkańcy chcieliby zakończyć zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, na którym zostałaby zbudowana zadaszona scena, a przed nią utwarzdzonepolbrukiem podłoże, wokół którego zainstalowane zostałyby ławki do siedzenia. Miejsce służyłoby celom integracyjnym mieszkańców. Wszystko to zostałoby skomponowane wraz z zielenią i małą architekturą.

5

Plaża miejska "Mijanka"

Piotr Konefał

399 362,55 zł

miejski

Miejsce wypoczynku z widokiem na Odrę

6

Siłownia streetworkout

Piotr Konefał

60 000,00 zł

miejski

Siłownia streetworkout na świeżym powietrzu.

7

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Leśna akademia" na terenie ogrodu "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.

1. Ewelina Kwiatkowska Kopacz

130 000,00 zł

miejski

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza wyposażona w infrastrukturę drewnianą oraz gry terenowe i tablice edukacyjne to jdna z najważniejszych, aktywnych form edukacji ekologicznej. Stanowi nowoczesne uzupełnienie programu nauczania. Stan współczesnego środowiska naturalnego wymaga budzenia świadomości ekologicznej i kreowania autentycznej wrażliwości dotyczącej ochrony przyrody.

8

Modernizacja placu zabaw dla dzieci

Ireneusz Todorski

49 997,49 zł

sołecki

Modernizacja placu zabaw w Pilchowie.

9

Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej

1. Iwona Wlaźlak
2. Eliza Tomczak

47 186,10 zł

sołecki

Zamontowanie zestawu zabawowego przy świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy.

10

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica

1. Mirosława Butryn
2. Paweł Bartosik

93 460,00 zł

miejski

Wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych

11

"Trochę wody dla ochłody" - montaż miejskich poidełek dla mieszkańców i zwierząt

Radosław Mikołajczyk

150 000,00 zł

miejski

Montaż czterech poidełek miejskich z wodą do picia. Poidełka wyposażone w trzy misy, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych oraz jedna dla zwierząt. Poidełka działać będą, w zależności od warunków atmosferycznych, od marca do listopada każdego roku.

12

"Przyjazny zakątek na starej Dąbrówce" - urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej

1. Waldemar Gocał
2. Maja Ufniarz

502 000,00 zł

miejski

Urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej i wyposażenie go m. in. w: plac zabaw dla dzieci najmłodszych, plac zabaw dla dzieci starszych, siłownię zewnętrzną dla dorosłych, ścieżkę rowerowo-rolkową, placyk piknikowy z zegarem słonecznym, oświetlenie i monitoring

13

Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie w namiot (3 x 9)

1. Grażyna Pawłowska
2. Karol Bieńkowski

49 837,44 zł

sołecki

Zagospodarowanie placu zabaw oraz doposażenie w namiot.

14

Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacjowej

1. Mirosława Stępień
2. Ewa Wajer

50 000,00 zł

sołecki

Budowa chodnika z podjazdami od posesji przy ul. Akacjowej od nr 23 - kontynuacja budowy dalszej części chodnika.

15

Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica

1. Mirosława Butryn
2. Paweł Bartosik

36 500,00 zł

miejski

Zakup i montaż dziecięcego toru przeszkód.

16

Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap pierwszy)

1. Małgorzata Siemaniowska

50 000,00 zł

sołecki

Zaprojektowanei oświetlenia alejeki oraz wykonanie punktów oświetleniowych zaczynając od ul. Jana z Kolna

17

Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej przy Szkole Podstawowej nr 5

Ewa Dolak

50 000,00 zł

miejski

Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej, prowadzącym do Szkoły Podstawowej nr 5.

18

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach

Krzysztof Cichoń

224 147,00 zł

miejski

Plac zabaw ma zostać zlokalizowany przy budynku szkonym, w którym od roku szkolnego 2018/2019 powstanie świetlica szkolna dla dzieci klas pierwszych. Zaspokoi potrzeby w zakresie bezpiecznego spędzania ruchu dzieci w czasie wolnym od zajęć.

19

"Senior też może" - kursy z podstawowej obsługi komputera dla osób 60+

Radosław Mikołajczyk

20 000,00 zł

miejski

Pięć bezpłatnych kursów z podstawowej obsługi komputera dla osób  w wieku 60 lat i więcej. Kursy odbywać się będą w wybranych szkołach w: Policach, Tanowie, Trzebieży i Niekłończycy. Kurs przeprowadzi specjalistyczna firma szkoleniowa.

 

      ARCHIWUM:

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.