Na koniec maja tego roku rozpoczynamy V edycję Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku chcielibyśmy, aby budżet ewoluował, w związku z czym wprowadzamy kilka istotnych zmian.

Zgodnie z coroczną procedurą chcielibyśmy, aby o zmienionym regulaminie wypowiedzieli się mieszkańcy gminy. Dlatego od 27 marca do 10 kwietnia br. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2020.

Czytaj więcej...

Zgodnie z regulaminem, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 143/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok na podstawie rankingów tworzy się listy zadań rekomendowanych do realizacji ze środków budżetu obywatelskiego. Listy tworzy się odrębnie dla miasta Police oraz sołectw gminy Police kolejno od zadania będącego najwyżej w odpowiednim rankingu.

Listy zadań rekomendowanych przygotowuje zespół prowadzący konsultacje w sprawie Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019i przekazuje Burmistrzowi Polic oraz Radzie Miejskiej w Policach.

Czytaj więcej...

1 grudnia br. zakończyło się głosowanie na zgłoszone i zweryfikowane projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2019. Zgodnie z regulaminem, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 143/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.,na realizację budżetu obywatelskiego przeznacza się kwotę do 1.300.000 zł. Z tej kwoty przeznacza się kwotę 1.000.000 zł na realizację zadań na terenie miasta Police oraz kwotę 300.000 zł na realizację zadań na terenie sołectw w gminie Police. Mieszkańcy Polic mogli oddać swój głos na dowolną ilość z 19 projektów – 13 wniosków z terenu miasta oraz 6 z terenu sołectw. W ciągu głosowania, które trwało od 15 listopada br., oddano łącznie 3138 kart (1686 karty w głosowaniu internetowym, 1447 kart w formie papierowej, 5 kart przesłano na adres e-mail), z czego 463 karty były nieważne (niepotwierdzone głosy w formularzu internetowym, zduplikowane głosy). Na kartach ważnych oddano łącznie 4791 głosów, co daje średnią 1,79 głosu na kartę.

Czytaj więcej...

Już dziś, od godz. 8.00 rusza głosowanie w Polickim Budżecie Obywatelskim. W tegorocznej edycji można oddawać swoje głosy na dowolną liczbę spośród 19 zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych projektów. Głosować może każdy mieszkaniec Gminy Police, z tym że, za mieszkańców, którzy nie skończyli 13 lat, głosują opiekunowie prawni.

Głosować można:

- przez aktywny formularz na stronie internetowej Polickiego Budżetu Obywatelskiego pod adresem www.bo.police.pl/formularz.html

- wypełniając kartę do głosowania i osobiście składając ją w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach w godzinach pracy urzędu, lub na jednym z dyżurów pracowników urzędu w świetlicach wiejskich i radach osiedlowych, opiekun prawny może złożyć kartę za osobę, za którą głosował(harmonogram dyżurów oraz karty w wersji elektronicznej dostępne są poniżej),

- wysyłając skan lub zdjęcie obu stron karty na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pamiętając, że z jednego adresu e-mail można wysłać tylko jeden skan karty (opiekun prawny może wysłać kartę za osobę, za którą głosował), lub

- wysyłając kartę pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Policach(ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police) – w tym wypadku tylko jedna karta może znajdować się w kopercie, z wyjątkiem kiedy opiekun prawny głosuje za osoby poniżej 13 r.ż., wtedy w kopercie mogą znaleźć się też karty tych osób.

Każdy mieszkaniec może oddać dokładnie jedną kartę. W przypadku gdy odda głos więcej razy wszystkie jego wybory będą nieważne. Należy również pamiętać o tym aby wypełnić wszystkie dane wymagane na karcie oraz formularzu, w przypadku gdy karta zostanie niewypełniona głos także będzie nieważny.

Czytaj więcej...

Już od jutra, od godz. 8.00 każdy mieszkaniec gminy Police, będzie mógł oddać swój głos na dowolną ilość projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Należy pamiętać o tym, że za głosujących, którzy nie skończyli 13 lat, głosują opiekunowie prawni, co należy zaznaczyć na karcie do głosowania lub w formularzu internetowym.

W obecnej edycji do wyboru jest 19 pomysłów. Ze wszystkimi wnioskami można zapoznać się na stronie internetowej http://www.bo.police.pl/wnioski.html.

Czytaj więcej...

Wczoraj odbyło się publiczne losowanie kolejności projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na kartę do głosowania. Poniżej znajduje się protokół z losowania.

Przypominamy, że głosowanie na zweryfikowane projekty rozpoczyna się 15 listopada.

Protokół z publicznego losowania kolejności projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 na kartę do głosowania

 1. Losowanie odbyło się 7 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Policach.
 2. Losowanie przeprowadził zespół powołany Zarządzeniem Nr 143/2018Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzeniakonsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Obecni na losowaniu:
 • Agnieszka Komor – sekretarz Gminy Police,
 • Aneta Soprych-Kuśnierz – naczelnik wydziału rozwoju i funduszy pomocowych,
 • Maciej Usewicz – zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego,
 • Maria Górska – przedstawiciel Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.
 1. Losowanie odbyło się wg regulaminu udostępnionego 31 października br.
 2. Kolejność losowań:

Czytaj więcej...

Poniżej prezentujemy wszystkie 19 wniosków, które zostały przyjęte do głosowania w Polickim Budżecie Obywatelskim na 2019 r. 13 wniosków dotyczy terenów miejskich, natomiast 6 terenów sołectw Gminy Police. Przypominamy, że dziś odbędzie się losowanie kolejności wniosków na karcie do głosowania. Głosować na przedstawione wnioski będzie można od czwartku 15 listopada do 1 grudnia br. Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami i wybrania swoich faworytów.

2018.07.10 - Wniosek 01 - Przyjazny zakątek na Dąbrówce - Bractwo ZEMUN.pdf

2018.07.12 - Wniosek 02 - Budowa ścieżki edukacyjnej PP 6 - A. Ługiewicz.pdf

2018.08.17 - Wniosek 03 - Senior też może - R. Mikołajczyk.pdf

2018.08.22 - Wniosek 07 - Siłownia street workout - P. Konefał.pdf

2018.08.22 - Wniosek 08 - Rower Miejski - P. Konefał.pdf

2018.08.30 - Wniosek 09 - Zagospodarowanie terenu Jasienica - M. Butryn.pdf

2018.08.30 - Wniosek 10 - Doposażenie terenu Jasienica - M. Butryn.pdf

2018.08.31 - Wniosek 11 - Dobudowa sali RO4 - W. Iwańczuk.pdf

2018.09.06 - Wniosek 12 - Trochę wody dla ochłody - R. Mikołajczyk.pdf

2018.09.06 - Wniosek 14 - Sygnalizacja SP5 - E. Dolak.pdf

2018.09.11 - Wniosek 17 - Zagospodarowanie terenu Tanowo - M. Maćkowiak.pdf

2018.09.11 - Wniosek 18 - Budowa placu zabaw SP5 - K. Cichoń.pdf

2018.09.12 - Wniosek 19 - Modernizacja placu zabaw Pilchowo - I. Todorski.pdf

2018.09.12 - Wniosek 20 - Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie - I.Wlaźlak.pdf

2018.09.13 - Wniosek 21 - Budowa chodnika Trzeszczyn - M. Stępień.pdf

2018.09.13 - Wniosek 22 - Oświetlenie alejki Wiśniowej - M. Siemianowska.pdf

2018.09.13 - Wniosek 23 - Kompleks rekreacyjny Niekłończyca - K. Bieńkowski.pdf

2018.09.13 - Wniosek 24 - Plaża miejska Mijanka - P. Konefał.pdf

2018.09.14 - Wniosek 25 - Montaż oświetlenia korty - T. Osman.pdf

 

Publiczne losowanie kolejności projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 na kartę do głosowania odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 14 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Policach.

Regulamin publicznego losowania kolejności projektów na kartę do głosowania w Polickim Budżecie Obywatelskim na rok 2018

 1. Losowanie przeprowadza Zespół powołany Zarządzeniem Nr143/2018 Burmistrza Policz dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
 2. Losowanie przeprowadza się w następujący sposób:
  1. W jednym pojemniku umieszcza się wnioski w kopertach (lub zabezpieczone w inny sposób uniemożliwiający odczytanie ich nazwy w trakcie losowania).
  2. W drugim pojemniku umieszcza się kolejne liczby od 1 do 19 w kopertach (lub zabezpieczone sposób uniemożliwiający odczytanie ich w trakcie losowania).
  3. Wyznaczony członek Zespołu losuje z pierwszego pojemnika tytuł projektu i z drugiego pojemnika liczbę, która przyporządkowuje ten projekt do numeru na karcie do głosowania.
 3. Z losowania sporządza się protokół, który wraz z listą projektów w wylosowanej kolejności zamieszcza się na stronie internetowej Polickiego Budżetu Obywatelskiego.

Zespół ds. Polickiego Budżetu Obywatelskiego przyjął protokół z weryfikacji i opiniowania wniosków z propozycjami zadań. Z 25 wniosków, które wpłynęły w trakcie naboru, ze względu na braki formalne odrzucono 4 wnioski. Dwa projekty zostały wycofane przez wnioskodawcę, ze względu na to, że Gmina zrealizowała bądź będzie realizować tożsame przedsięwzięcia w najbliższym czasie.

Łącznie policzanie będą mogli oddać swój głos na 19 projektów – 6 z terenów sołeckich oraz 13 z terenu Polic.

Protokół zespołu z weryfikacji i opiniowania wniosków jest dostępny do pobrania – (PROTOKÓŁ PDF)

Wszystkie zeskanowane wnioski zostaną udostępnione w przyszłym tygodniu.

Głosowanie na zakwalifikowane wnioski odbędzie się od 15 listopada do 1 grudnia br.

W piątek zakończyliśmy przyjmowanie wniosków do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Przez dwa i pół miesiąca wpłynęło do nas aż 25 wniosków! 6 z nich to wnioski z terenu sołectw, natomiast reszta to projekty dotyczące terenu miasta lub miasta i sołectw łącznie.

W trakcie terminu składania wniosków jeden z nich został wycofany. Jest to projekt pn. "Czujniki smogu". Wnioskodawca wycofał swój wniosek po rozmowach w Urzędzie Miejskim, ze względu na to, że Gmina będzie realizowała taki projekt w niedalekiej przyszłości. W takim wypadku do weryfikacji zostały 24 wnioski. Na ich sprawdzenie zespół Polickiego Budżetu Obywatelskiego ma czas do 31 października.

Dziękujemy za Wasze pomysły! 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.